1>:>Badanie pestycydów

Badanie pestycydów

Identyfikacja i ocena ilościowa obecności pestycydów w surowcach przychodzących jest jednym z najważniejszych badań przeprowadzanych w procesie produkcji.

W NOW wykorzystuje się do tego zaawansowane metody badawcze takie jak chromatografia gazowa czy cieczowa ze spektrometrią mas (GC-MS i LC-MS).

2018-03-16T12:06:37+01:00