1>:>Monitoring środowiska pracy

Monitoring środowiska pracy

W NOW Foods wdrożono szereg rozwiązań, które mają pomagać w zapobieganiu zanieczyszczeniom krzyżowym. Jakość powietrza testowana jest przy użyciu próbnika RCS (High Flow Touch Air Sampler), który służy do monitorowania powietrza i gazów sprężonych w środowiskach kontrolowanych. Próbnik wykrywa zarówno zanieczyszczenia mikrobiologiczne jak i grzybicze. Czystość powierzchni monitorowana jest przy pomocy testów zawartości ATP (adezynotrifosforanu), które określają poziom obecności bakterii w pobranych próbkach. Procedura, wykonywana za pomocą luminometru 3M Clean Trace NG3, polega na sprawdzeniu wszystkich urządzeń, powierzchni i przyrządów, które miały styczność z produktem. Ponadto, aby zminimalizować ryzyko skażenia bakteryjnego, pobierane są wymazy ze ścian, podłóg, sufitów i odpływów.

2018-03-14T15:54:13+02:00