1>:>Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne

Do badań mikrobiologicznych firma NOW wykorzystuje zaawansowany system wykrywania bakterii o nazwie Soleris®. Jest to test optyczny, który mierzy wzrost drobnoustrojów poprzez monitorowanie i ocenę takich właściwości jak pH czy reakcje biochemiczne. System ten przeznaczony jest do szybkiego wykrywania ewentualnego skażenia (bakteryjnego czy grzybiczego) zarówno w surowcach jak i w gotowych produktach.

2018-03-14T15:56:08+01:00