1>:>Środki konserwujące

Środki konserwujące

W ostatnich stuleciach żywność była konserwowana przy użyciu soli, dymu i octu. Wraz z rozwojem nauki doczekaliśmy się również sztucznych substancji konserwujących takich jak BHT (butylowany hydroksytoluen, E321), parabeny, TBHQ (tert-butylohydrochinon, E319) i inne.

Dział naukowy NOW Foods przeprowadził dokładne badania nad zastosowaniem naturalnych metod utrwalania produktów, dzięki temu wszystkie środki konserwujące stosowane w produktach NOW Foods są wyłącznie pochodzenia naturalnego. Są to ekstrakty roślinne, bioflawonoidy cytrusowe, naturalne kwasy organiczne oraz enzymy.

Użycie naturalnych pojedynczych lub kompozycji środków konserwujących wymaga przeprowadzenia rygorystycznych testów mikrobiologicznych, chemicznych i organoleptycznych. Wykonanie szczegółowych badań jest konieczne w celu zapewniania produktom właściwego okresu trwałości.

Dobór odpowiednich środków konserwujących jest jednym z podstawowych etapów powstawania preparatu. Ma to kluczowe znaczenie w kontrolowaniu wzrostu drobnoustrojów i procesów utleniania, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo produktu, jak również na właściwości organoleptyczne, takie jak aromat, kolor, konsystencja i smak.

Eliminowanie Mikroorganizmów

Najistotniejszym aspektem działania środków konserwujących jest eliminowanie mikroorganizmów, które są najczęściej przenoszone na drodze usta – produkt. Najbardziej niepokojące mikroorganizmy obejmują: patogeny (bakterie chorobotwórcze), drobnoustroje wywołujące psucie, drożdże i pleśń. Każdy z nich stwarza poważne zagrożenie, dlatego należy uniemożliwić ich wzrost. Największe zagrożenie niosą patogeny, które mogą powodować zatrucia i infekcje. Z kolei pleśnie i drożdże produkują mykotoksyny i powodują fermentację produktu.

W celu kontrolowania wszystkich potencjalnych mikroorganizmów firma NOW wykorzystuje szeroki wachlarz składników, tworząc środowisko niekorzystne dla mikroorganizmów i jednocześnie całkowicie bezpieczne dla ludzi.

Niezależnie od tego, który konkretny środek konserwujący jest używany, wszystkie produkty NOW są testowane w celu potwierdzenia skuteczności ochrony i utrwalenia produktu. Dwa różne testy – test skuteczności przeciwbakteryjnej (AET) i test trwałości – są przeprowadzane  jednocześnie i muszą zakończyć się pozytywnie przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży.

Test AET czyli Antimicrobial  Effectiveness Testing przeprowadza się infekując próbkę preparatu przy użyciu dwóch form bakterii (gram ujemnych i gram dodatnich), drożdży i pleśni w określonych stężeniach. Próbkę umieszcza się w inkubatorze, a następnie bada w czterech różnych okresach w ciągu dwudziestu ośmiu dni. Pozytywny wynik testu osiągnięty jest gdy każdy mikroorganizm zostaje unieszkodliwiony  (na ustalonym poziomie) lub nie wykazuje oznak rozprzestrzeniania.

W podobny sposób przeprowadzane są testy trwałości produktu, które odbywają się z użyciem specjalnie zaprojektowanej komory, w której utrzymuje się stałą  temperaturę i wilgotność w przeciągu trzech miesięcy, aby zainicjować warunki korzystne do rozwoju mikroorganizmów. Próbki produktów poddawane są pomiarom: na wzrost mikrobiologiczny, na  stopień utleniania (wartości kwasowe) i organoleptycznym (ludzka ocena sensoryczna), na początku przed umieszczeniem w komorze i w odstępach jednomiesięcznych. Po zakończeniu naukowcy NOW oceniają wyniki w celu określenia statusu „pass”(zaliczony) lub „fail”(odrzucony) w oparciu o zestawienie wyników testów. Dopiero w tym momencie nowy produkt może być wprowadzony.

Zapobieganie utlenianiu

Inną ważną funkcją środków konserwujących jest opóźnienie lub zapobieganie utlenianiu, zwłaszcza wysokojakościowych tłuszczów i olejów. Czynniki wpływające na utlenianie to światło, temperatura, tlen, metale i wilgoć. Utlenianie tłuszczów zachodzi poprzez autooksydację, jest to reakcja łańcuchowa, gdzie czynnikiem wywołującym ten proces jest tlen. Zapobieganie jełczeniu tłuszczów odbywa się poprzez dodanie naturalnych przeciwutleniaczy i kontrolę zawartości tlenu w środowisku. W zależności od rodzaju produktu, firma NOW wykorzystuje kilka odmian naturalnych antyoksydantów lub identycznych z naturalnymi, celem zahamowania procesu utleniania. Zaliczamy do nich: ekstrakt z rozmarynu, d-alfa-tokoferol, witaminę A w formie palmitynianu, kwas askorbinowy i inne kwasy organiczne.

Poza użyciem składników przeciwutleniających, dodatkową ochroną  przed utlenianiem jest zastosowanie odpowiednich systemów pakowania – pakowanie próżniowe, stosowanie składników wiążących tlen i wprowadzanie do wnętrza opakowania obojętnych gazów takich jak azot.

Ta ostatnia metoda jest stosowana w przypadku najbardziej nietrwałych produktów: różnego rodzaju orzechów, nasion słonecznika, lnu i innych bogatych w oleje surowców.

Metoda ta zwana „płukaniem azotem” powoduje wytworzenie środowiska wolnego od tlenu, czyli o zawartości zaledwie 0,02 procenta.

Dodanie w saszetkach składników wiążących tlen, a także zastosowanie obojętnych gazów, znacząco poprawiło jakość produktów NOW, wydłużając trwałość tych preparatów.

Zaangażowanie w utrwalenie produktu

Dzięki zastosowaniu skutecznego systemu zapewniającego trwałość produktów przy jednoczesnym użyciu filozofii NOW: „naturalne jest lepsze”, konsumenci mogą mieć pewność, że każdy produkt został starannie zaprojektowany i przetestowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa, świeżości i jakości. Firma NOW nadal poszukuje nowych technologii, które koncentrują się na naturalnym zabezpieczaniu produktów.

Naszym celem jest praca nad tworzeniem alternatywnych sposobów zmniejszenia lub eliminowania chemicznych środków konserwujących w niestabilnych naturalnych produktach w celu zapewnienia ich bezpiecznego spożycia i utrzymania odpowiedniego okresu ważności.

Nasza wizja to naturalne produkty, naturalnie konserwowane, bez użycia syntetycznych substancji i chemikaliów.

2018-03-13T12:53:50+01:00