1>:>Certyfikat koszerności- FAQ’s

Certyfikat koszerności- FAQ’s

Firma Now jest dumna z faktu, iż będąc producentem suplementów diety opatrzonych certyfikatem koszerności może dedykować swoje produkty dla każdego klienta.

Najczęściej zadawane pytanie dotyczące koszerności. Cechy i korzyści tej  rygorystycznej i wysoce higienicznej metody produkcji żywności.

Koszer co to znaczy?

-Koszer lub inaczej Kaszrut to żydowskie prawo żywieniowe

-Żywność koszerna jest przygotowywana zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Kaszrut, które mogą różnić się w różnych społecznościach żydowskich, ale maja te same podstawowe zasady żydowskiego  prawa żywieniowego, które  zostały ustanowione w Starym Testamencie , z dodatkowymi zarządzeniami rabicznymi przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

-Spożywanie niektórych gatunków zwierząt jest zabronione, a te które są dozwolone nie mogą być spożywane razem z produktami mlecznymi. Wymagane jest stosowanie do obróbki wyżej wymienionych produktów oddzielnego sprzętu kuchennego i nakryć. Spożywanie krwi i produktów krwiopochodnych jest zakazane.

-Pożywienia nie można mieszać, więc powierzchnie i przybory muszą być dokładnie umyte i odkażone po przygotowaniu każdego rodzaju żywności, aby uniknąć ryzyka zakażenia krzyżowego

Certyfikat koszerności

– Certyfikacja koszerności jest świadczona przez niezależną agencję żydowską.

– Przedstawiciel agencji certyfikującej odwiedza zakład produkcyjny podmiotu ubiegającego się o nadanie certyfikatu. Kontroluje ściśle proces produkcyjny po kolei każdy jego aspekt, od momentu pozyskiwania żywności i materiałów użytych przy produkcji aż do końcowego etapu.

– W zależności od produktu, żywność może być przygotowywana i produkowana pod ścisłym nadzorem rabicznym w celu zapewnienia, że produkt końcowy jest zgodny z prawem koszernym.

Czy żywność koszerna jest wyłącznie przeznaczona dla osób o żydowskim pochodzeniu etnicznym lub wyznaniowym?

-Żywność koszerna jest obowiązującą żywnością dla osób żyjących w wierze żydowskiej , którzy przestrzegają koszerności, natomiast dla innych osób żywność koszerna to po prostu czysta żywność wytwarzana przy użyciu wysoce higienicznych metod. W języku hebrajskim słowo ,,kashrut’’ oznacza odpowiedni lub właściwy.

-Koszerne potrawy przygotowywane są w podobny sposób sanitarny  jak żywność Halal spożywanej przez muzułmanów, chociaż istnieją  różnice religijne. ,,Halal’’ oznacza dopuszczalny lub dozwolony w języku arabskim. Wielu muzułmanów spożywa żywność koszerną jako alternatywę do żywności Halal, za wyjątkiem jedzenia koszernego przygotowywanego z alkoholem.

Jak wygląda proces certyfikacji dla produktów NowFoods?

-Zakład produkcyjny i sprzęt są kontrolowane przez rabina z agencji certyfikującej. Większość suplementów diety jest certyfikowana przez organizację Triangle K- Kosher Supervision.

-Każdy produkt NOWFoods, który jest certyfikowany koszernie, jest sprawdzany i kontrolowany przez rabina pod kątem zgodności z wytycznymi koszerności. Dokładnie takim samym procedurą podlegają wszystkie poszczególne składniki tych produktów.

-Firma NowFoods produkuje suplementy diety w wielu zakładach produkcyjnych, które znajdują się w różnych regionach kraju, dlatego produkty są certyfikowane  przez różne agencje certyfikujące. Produkty z certyfikatem koszerności mogą posiadać różne logotypy certyfikacji w zależności od miejsca ich wytworzenia oraz agencji, która je certyfikuje.

2018-03-16T12:20:38+02:00